Ma’lumotlar jo‘natish

Jismoniy shaxs nomidan ma’lumotlar jo‘natish

Qizil bilan belgilangan maydonlar to‘ldirilishi shart!

Hujjat egasining ma’lumotlari:

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting
DD/MM/YYY
Shahar yoki tuman, ko‘cha va uy raqami

Hujjat egasining pasport ma’lumotlari:

Lotin alifbosida kiriting
7 ta sondan kam bo‘lmasliki kerak
DD/MM/YYY
Lotin alifbosida kiriting

Hujjat rekvizitlari:

Baholar tabeli

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Shahodatnoma

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Akademik litsey

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Kasb-hunar kolleji

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Bakalavr diplomi

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Magistr diplomi

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

Boshqa

Lotin alifbosida kiriting
Lotin alifbosida kiriting

info@tdi.uz
998903223332

Tekshirish

Hujjat egasining ma’lumotlari

Hujjat egasining pasport ma’lumotlari

Aloqa